Φορολογικό Δίκαιο

Ο κατάλληλος φορολογικός σχεδιασμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες και παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη κατά τη χάραξη αποτελεσματικής στρατηγικής και την επιλογή των ενδεδειγμένων επιχειρηματικών κινήσεων.

Η ομάδα μας συνεργάζεται με εξειδικευμένους φοροτεχνικούς και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, αναζητεί τις επωφελέστερες και φορολογικά συμφέρουσες νομικές επιλογές.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε νομική υποστήριξη και συμβουλές φοροτεχνικής φύσεως για τα εξής ζητήματα:

  • Αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων αναφορικά με το νομικό/φορολογικό καθεστώς των επιχειρήσεων
  • Επιλογή του καταλληλότερου τύπου εταιρικού σχηματισμού ή μετασχηματισμού
  • Επιλογή της αποδοτικότερης μεθόδου αναδιοργάνωσης επιχείρησης
  • Φορολογικός σχεδιασμός επενδύσεων
  • Διασυνοριακές και ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing)
  • Φορολογία μεταβίβασης και κατοχής ακίνητης περιουσίας