Μετασχηματισμός επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και αντιμετωπίζει επιτυχώς όλα τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο μετασχηματισμού και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, όπως ενδεικτικά:

  • Μετασχηματισμός επιχειρήσεων (συγχώνευση, μετατροπή, απόσχιση, διάσπαση)
  • Αγοραπωλησία εταιρικών συμμετοχών, μεταβίβαση κλάδων ή συνόλου επιχειρήσεων
  • Αναδιοργάνωση ομίλων και επιχειρήσεων και εξαγορά τομέων επιχειρήσεων από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια