Δίκαιο Τεχνολογίας, Μέσων Ενημέρωσης & Τηλεπικοινωνιών

Η ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο κατάχρησης πληροφοριών, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια των δεδομένων. Στη Δικηγορική Εταιρεία Β.Δ Οικονομίδης και Συνεργάτες κατανοούμε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσοι δραστηριοποιούνται στον δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο τομέα της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών.

Η εταιρεία μας προσφέρει καθοδήγηση και νομική υποστήριξη σε ζητήματα που άπτονται του δικαίου τεχνολογίας, μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών, όπως: προστασία δεδομένων, ασφάλεια διαδικτύου, προστασία ονόματος χώρου (“domain name”), ηλεκτρονικό εμπόριο, περιεχόμενο ιστοσελίδων καθώς και συγκριτική και παραπλανητική διαφήμιση και αθέμιτος ανταγωνισμός.